Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło gościć Państwa na stronie internetowej poświęconej szkoleniom dla pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, a także placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie zadań szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE).

Szkolenia realizowane są przez firmę PM GROUP LAAX Sp. z o. o. Sp. k.w ramach projektu: "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół", wdrażanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pełen cykl szkoleniowy realizowany jest w trakcie 14 dni. W zakres 14-dniowego cyklu szkoleniowego wchodzą trzy moduły dwudniowe oraz dwa moduły czterodniowe, oddzielone od siebie co najmniej siedmiodniową przerwą.

 

Celem 14-dniowego cyklu szkoleniowego jest przygotowanie pracowników zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych do kompetentnego i skutecznego wypełniania zadań w zakresie kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych. Uczestnicy szkoleń:

·        uzyskają kompetencje pozwalające wspierać rozwój szkoły w zakresie spójnym z zadaniami Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji;

·        zostaną wprowadzeni w rolę zawodową konsultanta rozwoju organizacyjnego tj. osoby, która łącząc umiejętności: koordynatora projektów, trenera, coacha i doradcy wspiera organizacje w procesach całościowego ustawicznego uczenia się i rozwoju;

·        rozwiną umiejętności niezbędne do zespołowej realizacji zakontraktowanych, spójnych i celowych procesów rozwojowych, ukierunkowane na kompleksowe zaspokojenie potrzeb szkoły w określonym zakresie i określonym celu;

·        wezmą udział w serii intensywnych treningów interaktywnych rozwijających praktyczne umiejętności związane z inspirowaniem, motywowaniem, ukierunkowywaniem, koordynowaniem oraz rozliczaniem kompleksowych zmian.


Szkolenia adresowane są do grupy 500 osób w tym w szczególności nauczycieli i pracowników instytucji wsparcia szkoły, w zakresie zadań Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE). 

 

Program szkolenia obejmuje bloki tematyczne, rozwijające wiedzę i umiejętności uczestników, w następujących obszarach zagadnień:

·        istota zmiany zachodzącej w szkołach w obszarze kształcenia nauczycieli;

·        koncepcja rozwoju w oparciu o ideę organizacji uczącej się;

·        kluczowe wyzwania rozwojowe polskiej szkoły;

·        wymagania państwa wobec szkoły;

·        istota zmiany - czynniki psychologiczne, etapy i kroki przeprowadzania szkoły przez zmianę;

·        rozwój umiejętności moderacji i facylitacji;

·        wykorzystanie dokumentacji szkoły i raportów z ewaluacji do zdiagnozowania potrzeb rozwojowych  placówki;

·        narzędzia do pogłębionej analizy obszarów rozwojowych szkoły;

·        formułowanie celów wsparcia rozwojowego;

·        planowanie działań monitorujących w celu trwałego wdrożenia zaplanowanej zmiany;

·        realizacja wsparcia placówki w ciągu roku szkolnego;

·        wykorzystanie technik coachingowych;

·        organizacja warsztatów i innych form wsparcia dla szkoły.

W ramach szkoleń, zapewniamy:

·        nieodpłatny udział w 14-dniowym cyklu szkoleniowym, prowadzonym przez wykwalifikowaną kadrę trenerską;

·        możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji trenerskich, w formie mailowej, telefonicznej, bądź osobistej;

·        całodzienne wyżywienie;

·        materiały szkoleniowe oraz materiały biurowe w postaci długopisów i notatników;

·        zakwaterowanie osobom, które zadeklarują chęć skorzystania z noclegu z pierwszego na drugi dzień sesji dwudniowej i dalej z drugiego na trzeci oraz z trzeciego na czwarty dzień podczas sesji czterodniowej;

·        imienne certyfiakty ukończenia pełnego cyklu szkoleniowego, osobom spełniającym warunki zaliczenia. 

 
Szanowni Państwo,

Informujemy, iż szkolenia realizowane w ramach usługi pn.. „Przeprowadzenie szkoleń dla 500 osób, w tym w szczególności nauczycieli i pracowników instytucji wsparcia szkoły w zakresie zadań Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji”, realizowane w ramach projektu: „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, wdrażanego przez Zamawiającego Ośrodek Rozwoju Edukacji, zostały pomyślnie zakończone. Ostatnie moduły szkoleń realizowanych w ramach tej usługi zostały zakończone w drugiej połowie czerwca 2014 roku.

Na ten moment firma PM GROUP LAAX Sp. z o.o. Sp. k., na zlecenie Zamawiającego, Ośrodka Rozwoju Edukacji zrealizuje zamówienie uzupełniające  pn. „ Przeprowadzenie szkoleń dla 500 osób, w tym w szczególności nauczycieli i pracowników instytucji wsparcia szkoły w zakresie zadań Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji”, realizowaną również w ramach projektu: „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”.  W ramach zamówienia uzupełniającego Wykonawca przeszkoli 500  pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych, jak również pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli. Osoby zainteresowane szkoleniami prosimy o bezpośredni kontakt z Organizatorem pod numerami telefonów: 533 979 742 oraz 533 979 810. Pragniemy zwrócić uwagę, iż na potrzebę nowej usługi szkoleniowej zostały stworzone i obowiązują nowe formularze zgłoszeniowe (formularze znajdziecie Państwo na stronie www projektu: www.szkolenia-sore.pl w zakładce SZKOLENIA). Podkreślamy jednocześnie, iż wyłącznie nowe formularze zgłoszeniowe z tytułem usługi: "Przeprowadzenie szkoleń dla 500 osób, w tym w szczególności nauczycieli i pracowników instytucji wsparcia szkoły w zakresie zadań Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji", uprawniają do uczestnictwa w szkoleniach. 

W razie pojawienia się ewentualnych pytań, bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Organizatorem szkoleń.


Pliki do pobrania

Nazwa pliku Pobrano Data opublikowania
List Intencyjny Ośrodka Rozwoju Edukacji 2625 2013-07-18 10:57:58